Praca z tekstem naukowym

Podziel się

Praca nauczyciela wiąże się ze stałym doskonaleniem, kształceniem w ramach awansu zawodowego, pogłębianiem wiedzy i nabywaniem nowych umiejętności. Studenci pedagogiki są przygotowywani do kształcenia się przez całe życie. Wielu z naszych absolwentów zajmie stanowiska kierownicze, część podejmie pracę naukowo-badawczą. Każdy musi nauczyć się czytać teksty naukowe, rozumieć je, wyciągać z nich sedno oraz przeprowadzać własne badania i pisać prace. Prace naukowe pisane są według specyficznych zasad i różnią się od innych tekstów stylem, kompozycją, funkcją. Choć początkowo wydają się trudne, można nauczyć się ich czytania, rozumienia i pisania.

Przedmiot „Praca z tekstem naukowym” uczy wyszukiwania materiałów i informacji, korzystania z baz danych, źródeł i bibliotek, zgodnego z prawem autorskim cytowania innych autorów, posługiwania się językiem naukowym, formułowania problemów badawczych, hipotez i tez.

Kolejnym etapem jest napisanie własnej pracy naukowej.

Praca dyplomowa jest zwieńczeniem edukacji w szkole wyższej. Napisanie pracy dyplomowej jest często dużym wyzwaniem dla osoby, dla której jest to pierwszy tekst naukowy. „Praca z tekstem naukowym” daje podstawy teoretyczne i uczy krok po kroku, jak należy przystąpić do przygotowania pracy, by projekt dyplomowy zakończył się sukcesem.

Zajęcia są podstawą do seminarium, przygotowują do podjęcia decyzji o wyborze tematu, pomagają skomponować pracę, poprawnie przygotować bibliografię, zrozumieć zasady rządzące tekstem naukowym, uniknąć błędów podczas pisania.

 

Zajęcia z przedmiotu „Praca z tekstem naukowym” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Agnieszka Križ.


Podziel się