Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Akredytacje
 

Rekrutacja trwa!

Akredytacje
 

Rekrutacja trwa!

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.03.2012r.

Akredytacja

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Decyzją MNiSW (MNiSW-DNS-WUN-6014-23368-1/12) z dnia 30 marca 2012 r. otrzymała pozwolenie na działalność na czas nieokreślony.

Akredytacje

W wyniku zrealizowanych procedur akredytacyjnych i wizytacji w WUE, Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła „koncepcję kształcenia, plan studiów i programy nauczania oraz rozbudowę bazy dydaktycznej, wzbogacenie zasobów bibliotecznych i rozwój wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia”.