Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Psychologia kliniczna
studia magisterskie 5-letnie

Rekrutacja trwa!

Psychologia kliniczna
studia magisterskie 5-letnie

Rekrutacja trwa!

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia student będzie mógł wybrać jedną ze specjalności: Psychologia kliniczna lub Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE – PSYCHOLOGIA

Kierunek: Psychologia
Tryb: studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele
Czas trwania studiów: 5 lat, 10 semestrów
Język wykładowy: polski
Uzyskiwany tytuł: Magister psychologii
Pani czyta ksiazke

Głównym celem studiów na kierunku Psychologia w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności kształtowania osobowości, myślenia i zachowania przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli psychologa w warunkach nieustannie i szybko zmieniających się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem holistycznego modelu postrzegania człowieka.

Opis specjalności

Opis specjalności

Absolwent studiów psychologicznych ze specjalnością z zakresu Psychologia kliniczna cechuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej w tej specjalności, tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz umiejętnością samodzielnego konstruowania nowych narzędzi pomiarowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Posiada umiejętność interpretacji rozwoju i zaburzeń osobowości oraz rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.

Absolwenci znajdą pracę w różnych instytucjach, np.: poradniach dla dzieci i młodzieży, dorosłych (psychologicznopedagogicznych, poradniach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych) w poradniach prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą, interwencyjną, terapeutyczną w:

– gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną; szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne;
– ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi;
– ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku;
– zespołach zajmujących się promocją zdrowia (placówki oświatowe, instytucje pomagające osobom w podeszłym wieku, poradnie);
– zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych;
– uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz psychologii osobowości.

Psychologia kliniczna – praca z dziećmi

Psychologia kliniczna studia dają możliwość pracy z dziećmi. Po ukończeniu tego kierunku student ma możliwość pracy w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Psychologia kliniczna daje niezbędną wiedzę do diagnozowania zaburzeń osobowości oraz rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Specjalność ta pozwala na podjęcie pracy w wielu miejscach, dzięki czemu po ukończeniu studiów absolwent posiada wiele możliwości rozwoju.

Psychologia kliniczna studia – rozwijaj swoje kompetencje

Obecnie dziennikarstwo należy do najpopularniejszych kierunków studiów. Studenci wybierają studia dziennikarskie w Warszawie głównie z powodu bliskości studiów telewizyjnych i radiowych. Poza przygotowaniem merytorycznym oferujemy odbycie praktyk w Polskim Radiu S.A. oraz Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio. Studenci będą mieli okazję sprawdzić, w czym czują się lepiej. Chcemy, aby każdy zakończył studia z możliwością obrania profilu zawodowego, dlatego praktyki stanowią idealny sposób na znalezienie nowego hobby.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

PSYCHOLOGIA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
  opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 4600 zł
7000zł
1950 zł/2650 zł
3500zł/3500zł
399 zł
590zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402
Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia niestacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4400zł
1600 zł/1800 zł
2200zł/2200zł
299 zł
380zł
Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4700zł
1500 zł/1900 zł
2350zł/2350zł
299 zł
399zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie:

  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
  • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.
Kobieta czyta ksiazke w bibliotece

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

szczesliwi studenci patrzą w kamerę