Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Współpraca międzynarodowa
 

Rekrutacja trwa!

Współpraca międzynarodowa
 

Rekrutacja trwa!

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetowych działań Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej nastawionych na internacjonalizację, budowanie wizerunku uczelni otwartej na międzynarodowe wyzwania, a przede wszystkim skierowanym na zdobywanie i wymianę doświadczeń w zakresie nowoczesnych rozwiązań gospodarczych i technologicznych. Oprócz licznych umów międzynarodowych z uczelniami wyższymi WUE zatrudnia międzynarodową kadrę dydaktyczną a także prowadzi studia w języku angielskim dzięki czemu znaczna część naszych studentów pochodzi z innych kontynentów i innych kręgów kulturowych.

 

W 2021 r. program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów i pracowników naszej Uczelni. Uczestnictwo w nowym programie Erasmus uwarunkowane jest posiadaniem Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, ECHE), która została przyznana Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej w lutym 2022 r.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę międzynarodową w dziedzinie edukacji, szkoleń, działań na rzecz młodzieży i sportu. 

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku

Kontakt dla osób zainteresowanych wymianą międzynarodową i uczestnictwem w programie Erasmus+:

wymiana@wue.waw.pl