Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
 • English
 • Polski

Z dniem 1 października Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa (WWSH) zmienia nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną (WUE).
Na poniższej stronie korzystamy z nowej nazwy, jednak do 1 października funkcjonujemy jako Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa.

Ekonomia menadżerska
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Ekonomia menadżerska
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Na naszych studiach ekonomicznych przygotujesz się do wszystkich wyzwań, jakie staną przed tobą w przyszłej karierze. Studiuj ekonomię menadżerską i zdobądź kwalifikacje do pracy w światowych firmach!

Ekonomia menadżerska

Ekonomia menadżerska to kierunek studiów dedykowany osobom, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansami firmy, organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz komunikacji i logistyki. Na naszej uczelni w Warszawie studenci będą mogli uzyskać niezbędne kwalifikacje do skutecznego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki specjalności ekonomia menadżerska absolwenci zdobędą rzetelną wiedzę ekonomiczną, którą wykorzystają w przyszłej karierze.

Ekonomia menadżerska - studia licencjackie w Warszawie

Studia ekonomia menadżerska

Studia ekonomia menadżerska przygotowują studentów do objęcia funkcji menadżerskich w firmie. Absolwenci będą potrafili wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa i zarządzania, aby planować strategie działań dla firmy, na bieżąco rozwiązywać problemy i wspierać rozwój przedsiębiorstwa. Podobnie jak biznes międzynarodowy, ekonomia menadżerska to kierunek, który dostarcza praktyczne umiejętności, od prognozowania i analizy procesów zachodzących w firmie, po nawigację po współczesnym rynku.

Na specjalizacji ekonomia menadżerska student zapozna się m.in. z:

 • metodami zarządzania firmą,
 • zasadami funkcjonowania rynku,
 • efektywnymi technikami organizacji działalności przedsiębiorstwa,
 • rodzajami przywództwa,
 • metodami skutecznej komunikacji,
 • możliwymi drogami rozwiązywania problemów firmy,
 • prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej,
 • technikami zarządzania czasem i finansami,
 • regułami sporządzania umów oraz dokumentacji,
 • metodami analizy kondycji finansowej firmy.

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek:Ekonomia
Tryb:studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele
Czas trwania studiów:3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy:polski, angielski
Uzyskiwany tytuł:licencjat (naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych)

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

EKONOMIA

Wpisowe 400 zł

Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
3 400 zł
5 950 zł
1 750 zł
3 250 zł
299 zł
580 zł

Na II i III roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Szczegółowy Taryfikator opłat dostępny jest w Biurze Rekrutacyjnym, stanowi również załącznik do Umowy o naukę.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta otrzymany wraz z umową o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Specjalności na kierunku Ekonomia

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:
studia@wue.waw.pl
+48 690 890 760
studenci_1_400_400

Gdzie studiować ekonomię?

Wybierając studia, należy zwrócić uwagę m.in. na lokalizację oraz ofertę interesującej nas uczelni. Ekonomiczne studia licencjackie trwają trzy lata, warto jest więc wybrać uczelnię z dobrym dojazdem i jak najlepszym programem studiów. WUE oferuje liczne specjalizacje ekonomiczne, takie jak ekonomia menadżerska, dzięki którym można rozwijać swoje umiejętności oraz zdobyć kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Ponadto nasza uczelnia w Warszawie znajduje się w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra.

More