Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Dział koordynacji projektów
 

Rekrutacja trwa!

Dział koordynacji projektów
 

Rekrutacja trwa!

Zadaniem Działu Koordynacji Projektów jest inicjowanie, koordynowanie i kontrola procesu rozwoju uczelni jako nowoczesnej placówki dydaktyczno-naukowej. Dział utworzony został w celu pozyskiwania środków finansowych na rozwój i doskonalenie funkcjonowania Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej poprzez: wsparcie władz uczelni w zakresie zdobywania grantów i darowizn służących realizacji strategii rozwoju uczelni. Upowszechnianie wśród dydaktyków, współpracowników, pracowników administracyjnych i studentów informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z działalnością statutową, w tym zwłaszcza projektami dydaktycznymi, naukowymi, badawczymi, edukacyjnymi, rozwojowymi i infrastrukturalnymi. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne procesu przygotowania wniosków o finansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych, publicznych i prywatnych). Koordynację i kontrolę projektów realizowanych WUE. Inicjowanie powstawania zespołów projektowych. Zachęcanie osób indywidualnych i zespołów do składania wniosków projektowych, udziału w konkursach w kraju i za granicą. Współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi realizującymi analogiczne zadania w zakresie pozyskiwania środków i wykonywania projektów.

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku

Kontakt dla osób zainteresowanych współpraca
z Działem Koordynacji Projektów:
projekty@wue.waw.pl