Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Pedagogika
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Pedagogika
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Licencjackie studia pedagogiczne

Licencjackie studia pedagogiczne pozwalają uzyskać uprawnienia pedagogiczne, dzięki którym można znaleźć pracę w szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy poradniach. Kierunek pedagogika, oferowany przez naszą uczelnię w Warszawie, skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą w charakterze wychowawcy, opiekuna czy nauczyciela. Na naszych zajęciach student zdobędzie zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności, dzięki którym będzie mógł potem wspierać dzieci w rozwoju i zadbać o ich prawidłową edukację.

Specjalizacje na licencjackich studiach pedagogicznych

Na licencjackich studiach z pedagogiki student zyska wiedzę z zakresu:

  • mechanizmów kształcenia,
  • diagnozy pedagogicznej,
  • podstaw wychowania,
  • pedagogiki społecznej,
  • podstaw prawa rodzinnego,
  • metodyki pracy z rodziną,
  • doradztwa zawodowego,
  • metod wykorzystywanych w terapii pedagogicznej,
  • współczesnych form edukacji,
  • kompetencji oraz obowiązków nauczyciela, opiekuna i wychowawcy.

Studia I stopnia z pedagogiki

Studia I stopnia z pedagogiki pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie oraz zapewniają możliwość znalezienia interesującej pracy w oświacie. Celem naszych studiów na kierunku pedagogika jest gruntowne przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji pedagoga w szkołach, placówkach oświatowych czy poradniach specjalistycznych. Dzięki licznym zajęciom prowadzonym przez doświadczonych wykładowców, student będzie miał możliwość zdobywać przydatne umiejętności, m.in. z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną czy resocjalizacji.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!