Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Pedagogika
 

Rekrutacja trwa!

Pedagogika
 

Rekrutacja trwa!

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne na WUE zapewniają najwyższy standard kształcenia poprzez praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania wielu zawodów związanych z profesjonalną pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi. Program studiów pedagogicznych w Warszawie powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauk społecznych, z uwzględnieniem wszystkich standardów kształcenia, warunkujących nabycie adekwatnych dla danej specjalności uprawnień.

Specjalizacje na licencjackich studiach pedagogicznych

Specjalizacje na magisterskich studiach pedagogicznych

Specjalizacje na podyplomowych studiach pedagogicznych

Absolwenci pedagogiki mogą pracować jako:

  • nauczyciele,
  • opiekunowie, wychowawcy,
  • pedagodzy szkolni,
  • pedagodzy,
  • pedagodzy w prywatnych gabinetach,
  • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
  • wychowawcy domów dziecka,
  • pracownicy instytucji kultury,
  • pedagodzy specjalni.

Pedagogika Warszawa

Pedagogika w Warszawie to idealny sposób na rozwinięcie swoich kompetencji miękkich. Warto pamiętać, że po takich studiach praca w szkole nie jest jedyną ścieżką kariery. Pedagogika jest o tyle elastyczna, że pozwala na podjęcie pracy w wielu zawodach. Ponadto można wybrać jedną z kilku specjalności pedagogicznych, dzięki której student zdobędzie niezbędną wiedzę potrzebną na przyszłym stanowisku pracy. Możliwa jest również praca w zakładach karnych i poprawczych, domach dziecka, domach opieki i innych instytucjach. Wszystko zależy od celów, z jakimi przychodzimy na uczelnię!

Zaoczne studia pedagogiczne

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, oferujemy pedagogikę zaocznie w Warszawie. Zajęcia pedagogicznych studiów licencjackich odbywają się co dwa tygodnie, dzięki czemu można łatwo dopasować je do swojego harmonogramu. Na naszej uczelni studenci mogą rozwijać swoje umiejętności praktyczne oraz zdobywać wiedzę teoretyczną, uczęszczając na liczne zajęcia i warsztaty prowadzone przez doświadczoną i zaangażowaną kadrę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów pedagogicznych

Pedagogika - zapisz się na studia