Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

e-Dziekanat
 

Rekrutacja trwa!

e-Dziekanat
 

Rekrutacja trwa!

System e-dziekanat Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej to internetowa platforma do obsługi studentek i studentów oraz kontaktu z dziekanatem, to tu studentki i studenci znają informacje o planie zajęć, programie studiów, planowanych terminach egzaminów i terminach konsultacji wykładowców jak też dokumenty i akty wewnętrzne WUE. System też w zakładce finanse pozwala na sprawdzenie stanu konta oraz indywidualnego numeru rachunku do wpłaty czesnego. System e-dziekanat umożliwia także śledzenie przebiegu sesji egzaminacyjnej, wyników egzaminów i ocen z zaliczeń. Logowania do systemu e-dziekanat są przekazywane po zakończeniu procesu rekrutacji.

e-Dziekanat

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!