Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Pedagogika
studia podyplomowe

Rekrutacja trwa!

Pedagogika
studia podyplomowe

Rekrutacja trwa!

Podyplomowe studia pedagogiczne

Podyplomowe studia pedagogiczne w Warszawie przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia pedagogiczne, aby nauczać w szkole po zakończeniu studiów kierunkowych, zostać nauczycielem wspomagającym czy zarządzać placówkami oświaty. Nasza uczelnia oferuje studia podyplomowe, dzięki którym absolwent będzie mógł w ciągu kilku semestrów zdobyć wiedzę niezbędną w przyszłej pracy. Osoby posiadające tytuł magistra mogą wybrać jedną z naszych specjalności i rozwijać swoje kwalifikacje pod okiem doświadczonych wykładowców.

Specjalizacje na podyplomowych studiach pedagogicznych

Studia podyplomowe z pedagogiki zapewniają przygotowanie z zakresu:

  • wspomagania rozwoju dziecka,
  • dydaktyki,
  • pedagogiki specjalnej,
  • edukacji integracyjnej,
  • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • podstaw psychologii,
  • metod komunikacji i przekazywania wiedzy,
  • diagnozy edukacyjnej,
  • podstaw prawa oświatowego,
  • prowadzenia zajęć w szkołach.

Studia nauczycielskie

Studia nauczycielskie pomagają uzyskać niezbędne kwalifikacje wszystkim osobom, które chciałyby pracować z dziećmi. Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego to specjalność dedykowana przyszłym nauczycielom oraz wychowawcom, którzy chcą zdobyć wymagane uprawnienia. Na naszych studiach podyplomowych można także kształcić się w kierunku pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami czy też nabyć informacje w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!