Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Biuro karier
 

Rekrutacja trwa!

Biuro karier
 

Rekrutacja trwa!

Biuro Karier Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej, jako centrum wsparcia naszych studentek i studentów w wejściu na rynek pracy oraz organizacji praktyk studenckich, w funkcjonuje od początku istnienia naszej uczelni.

Biuro Karier WUE w ramach swojej działalności organizuje regularne spotkania i konsultacje z partnerami Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej oraz nawiązuje współpracę z nowymi przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Efekty tej współpracy przekładają się na liczne oferty praktyk i oferty pracy dla studentek i studentów. Organizowane przez Biuro Karier WUE spotkania panelowe pozwalają na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów oraz świadome planowanie rozwoju kariery zawodowej.

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku

Kontakt z biurem karier:
biuro.karier@wue.waw.pl

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!