Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Zapytania ofertowe
 

Rekrutacja trwa!

Zapytania ofertowe
 

Rekrutacja trwa!

Poniżej znajdują się informacje dotyczące naszych projektów.

Warszawa, 09.04.2021 r.

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna zaprasza do złożenia oferty na dostawę 6 sztuk interaktywnych ekranów biznesowych dla Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej , dotyczy projektu: „Uczelnia otwarta dla wszystkich”, numer: POWR.03.05.00-00-A041/20, realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną , działanie 3.5 (Kompleksowe programy szkół wyższych), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta winna zawierać cenę brutto za realizację zamówienia wskazanego powyżej.

Maksymalny termin składania ofert – 16.04.2021 r., bezpośrednio w Rektoracie Uczelni, 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny pod adresem wskazanym powyżej.

Pytania związane z przedmiotowym zamówieniem należy kierować do Pani Małgorzaty Pytel – Dyrektor Biura Rektora i administracji, tel.: +48 512 575 932, mail: malgorzata.pytel@wue.waw.pl.