Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Organizacje studenckie
 

Rekrutacja trwa!

Organizacje studenckie
 

Rekrutacja trwa!

Studentki i studenci Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej w trakcie studiów zrzeszają się i skupiają w kołach, klubach i stowarzyszeniach. Cele każdej z tych organizacji jest przede wszystkim rozwój zainteresowań, wspólne poszerzanie horyzontów oraz realizowanie pasji tak aby czas studiów był wykorzystany w sposób optymalny. Życie studenckie studentek i studentów WUE skupione wokół organizacji studenckich to nie tylko konferencje, seminaria i dyskusje, to także wyjazdy integracyjne, do stolic Europy, rokrocznie organizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim i Studencki Klub Sportowy „Wioślarz”. Dodatkową korzyścią z aktywnego uczestniczenia w życiu studenckim kół naukowych, klubów studenckich i stowarzyszeń jest wliczanie ww. do punktacji przy przyznawaniu stypendium Rektor WUE.

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!