Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Publikacje naukowe
Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej

Rekrutacja trwa!

Publikacje naukowe
Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej

Rekrutacja trwa!

Wydawnictwo Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych, w tym prac doktorskich i habilitacyjnych i podręczników. Na podstawie umowy pozycje wydawane są w koedycji z Wydawnictwem Bellona – partnerem o ponad stuletniej tradycji. Teksty opracowywane są przez najwyższej klasy zespół redaktorów merytorycznych i technicznych, a ich edycja spełnia międzynarodowe standardy (poziom I – 80 punktów, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa MEiN: 66 300).

dziewczyna stoi w bibliotece z otwartą książką w ręku

Wydawnictwo oferuje kompleksowe usługi wydawnicze:

  • wykonanie recenzji wydawniczych i naukowych,
  • redakcję merytoryczną, językową i techniczną tekstu,
  • profesjonalny skład,
  • usługi graficzne(projekt okładki, obróbka graficzna ilustracji, fotografii itp),
  • druk dowolnej liczby egzemplarzy publikacji,
  • publikację w wersji pdf, do zamieszczania w repozytoriach cyfrowych.

Umowy wydawnicze, regulujące wzajemne zobowiązania i prawa wydawców, autora, instytucji i sponsorów zawierane są na podstawie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa autorskiego.