Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
studia magisterskie 5-letnie

Rekrutacja trwa!

Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
studia magisterskie 5-letnie

Rekrutacja trwa!

W trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia student będzie mógł wybrać jedną ze specjalności: Psychologia kliniczna lub Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE – PSYCHOLOGIA

Kierunek: Psychologia
Tryb: studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele
Czas trwania studiów: 5 lat, 10 semestrów
Język wykładowy: polski
Uzyskiwany tytuł: Magister psychologii
Pani czyta ksiazke

Głównym celem studiów na kierunku Psychologia w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej jest wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności kształtowania osobowości, myślenia i zachowania przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli psychologa w warunkach nieustannie i szybko zmieniających się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności z uwzględnieniem holistycznego modelu postrzegania człowieka.

Opis specjalności

Opis specjalności

Absolwent kierunku Psychologia o specjalności Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego posiada kompetencje umożliwiające planowanie i realizowanie strategii personalnych w organizacji, w tym procesów rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania konfliktem z wykorzystaniem znajomości strategii i technik negocjacyjnych i mediacji, planowania polityki kadrowej, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników w różnych typach organizacji. Jest przygotowany do wspierania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w konstruowaniu indywidualnych ścieżek kariery, przy wykorzystaniu umiejętności do diagnozowania zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistów do spraw zarządzania personelem, kierowników, menadżerów, coachów i mentorów, pomagających w wytyczaniu i realizacji ścieżek rozwoju kariery.

Absolwenci mogą pracować w publicznych i niepublicznych służbach zatrudnienia, agencjach doradztwa zawodowego i personalnego, w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.

Psychologia biznesu – zawód z przyszłością

Obecnie coraz więcej dużych firm i korporacji decyduje się na zatrudnienie psychologa. Psycholog zajmuje się nie tylko podnoszeniem morale pracowników, ale także służy pomocą w trudnych sytuacjach. Sprawia, że czują się lepiej, a ich efektywność pracy się zwiększa. Wobec tego warto wybrać psychologię biznesu, aby zapewnić sobie zawód z przyszłością. Pozwoli to na podjęcie pracy psychologa w firmie lub doradcy zawodowego. Studia te otwierają drogę do pracy w HR, ale również umożliwiają zostanie coachem.

Doradca zawodowy, czyli jedna z wielu ścieżek rozwoju po specjalności psychologia biznesu

Wielu młodych ludzi nie ma pojęcia, na jakie studia chce iść. Doradca zawodowy to idealny zawód dla osób, które lubią doradzać i pomagać innym. Dzięki profesjonalnej i kompetentnej kadrze student, który marzy o tym, aby zostać doradcą zawodowym, uzyska niezbędne wykształcenie. Ponadto psychologia biznesu, poza wiedzą typowo korporacyjną, zawiera również treści prezentowane na zwykłych studiach psychologicznych. Wobec czego student zyskuje kompletną wiedzę na temat zawiłości ludzkiego umysłu.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

PSYCHOLOGIA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
  opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 4600 zł
7000zł
1950 zł/2650 zł
3500zł/3500zł
399 zł
590zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402
Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

Jednolite studia magisterskie
Studia niestacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4400zł
1600 zł/1800 zł
2200zł/2200zł
299 zł
380zł
Jednolite studia magisterskie
Studia stacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4700zł
1500 zł/1900 zł
2350zł/2350zł
299 zł
399zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia jednolite magisterskie, 5-letnie:

  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
  • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.
Kobieta czyta ksiazke w bibliotece

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

szczesliwi studenci patrzą w kamerę