Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Dziennikarstwo i fotografia w nowych mediach
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Dziennikarstwo i fotografia w nowych mediach
studia licencjackie

Rekrutacja trwa!

Studia licencjackie dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej to znakomity wybór dla wszystkich osób pragnących związać swoją przyszłość z szeroko pojętymi mediami. Oprócz gruntownej wiedzy z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej każdy student nabędzie praktyczne umiejętności z wybranej przez siebie specjalności.

Opis specjalności

Opis specjalności

Studia dziennikarskie w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej zapewniają przygotowanie na stanowisko dziennikarza oraz do pracy w innych zawodach związanych z działalnością medialną i mediami. Kierunek skierowany jest do osób, które interesują się mediami w ich najnowocześniejszej formie i chcą tworzyć multimedialne komunikaty w digital i social mediach. Studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie w trakcie studiów przekonają się, że dziennikarstwo to misja, zawód, który wymaga nieustannego uczenia się, korzystania z najnowszych technik i narzędzi komunikacji, ciągłego doskonalenia swojego warsztatu i bycia najlepszym w swojej dziedzinie.

W WUE szczególny nacisk kładziemy na kompetencje związane z wystąpieniami przed kamerą, pracą z mikrofonem oraz autoprezentacją, a także na umiejętności dotyczące specyfiki pracy w studiu fotograficznym. Studenci poznają rozmaite techniki fotograficzne. Forma studiów oparta jest na zajęciach praktycznych, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, pracujących w różnego rodzaju mediach. Dzięki temu student nabędzie umiejętności skutecznego wykorzystywania nowych technologii i komunikowania się.

Dziennikarstwo Warszawa – popraw swoje umiejętności medialne

Dziennikarstwo to nie tylko pisanie do gazet i czasopism. To także prowadzenie audycji radiowych i programów telewizyjnych. Jeżeli planujemy taką ścieżkę rozwoju, powinniśmy ciągle ćwiczyć głos i rozwijać swoje umiejętności. Wobec tego warto wybrać dziennikarstwo w Warszawie na naszej uczelni. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, które wprowadzą studenta w świat dziennikarskich zawiłości, student będzie miał szansę uczestniczyć w zajęciach mających na celu np. poprawienie emisji głosu, która jest tak ważna w szczególności w pracy prezentera radiowego.

Studia dziennikarskie Warszawa – rozwijaj swoje hobby

Obecnie dziennikarstwo należy do najpopularniejszych kierunków studiów. Studenci wybierają studia dziennikarskie w Warszawie głównie z powodu bliskości studiów telewizyjnych i radiowych. Poza przygotowaniem merytorycznym oferujemy odbycie praktyk w Polskim Radiu S.A. oraz Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio. Studenci będą mieli okazję sprawdzić, w czym czują się lepiej. Chcemy, aby każdy zakończył studia z możliwością obrania profilu zawodowego, dlatego praktyki stanowią idealny sposób na znalezienie nowego hobby.

Dziennikarstwo – uczelnia dająca dobry start w przyszłość

Uczelnia, która daje dobry start – tak można w kilku słowach określić naszą uczelnię. Dzięki wykształconej kadrze każdy student będzie miał możliwość poznania tajników wiedzy dziennikarskiej. Ponadto praktyki w wymiarze 6 miesięcy dadzą studentom sposobność poznania specyfiki pracy w radiu lub w telewizji. Nie czekaj, zdecyduj się na studia dziennikarskie na WUE i rozpocznij nowy, interesujący etap w swoim życiu!

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wpisowe 400 zł

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 4600 zł
6700zł
1900 zł/2700 zł
3350zł/3350zł
399 zł
570zł
*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:
Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402
Studia w języku polskim

PEDAGOGIKA

Wpisowe 400 zł

PEDAGOGIKA
Studia niestacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4400zł
1600 zł/1800 zł
2200zł/2200zł
299 zł
380zł
PEDAGOGIKA
Studia stacjonarne
opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4700zł
1500 zł/1900 zł
2350zł/2350zł
299 zł
380zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402
Studia w języku polskim

EKONOMIA

Wpisowe 400 zł

EKONOMIA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

  opłata roczna opłata semestralna* opłata ratalna (kwota jednej z 12 rat)
I rok 3400 zł
4200zł
1500 zł/1900 zł
1700zł/2500zł
299 zł
380zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim.
W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta. Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1883 0000 0001 3579 4402

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

  • Formularz zgłoszeniowy,
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
  • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
  • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

  • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
  • Kserokopię paszportu,
  • Polisę ubezpieczeniową,
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
  • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:
szczesliwi studenci patrzą w kamerę