Przejdź do treści

Z dniem 1 października 2023 r. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną.

Pedagogika
studia magisterskie II stopnia

Rekrutacja trwa!

Pedagogika
studia magisterskie II stopnia

Rekrutacja trwa!

Magisterskie studia pedagogiczne

Magisterskie studia pedagogiczne w Warszawie dają możliwość uzupełnienia wiedzy oraz kwalifikacji zdobytych na studiach licencjackich. Nasza uczelnia oferuje różne specjalizacje pedagogiczne, na których studenci będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i uzyskać praktyczne umiejętności przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie zajęć student pozna informacje dotyczące pracy z uczniami i nauczy się wykorzystywać nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów pedagogicznych. Ponadto studia przygotowują do zajmowania stanowisk także poza szkołami, np. w poradniach specjalistycznych, izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, służbie zdrowia czy zakładach pracy.

Specjalizacje na magisterskich studiach pedagogicznych

Na studiach magisterskich z pedagogiki student uzyska kompetencje z zakresu:

  • współczesnych nurtów pedagogicznych,
  • etyki zawodowej pedagoga,
  • skutecznych metod nauczania,
  • pracy z dziećmi oraz młodzieżą,
  • pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami,
  • andragogiki
  • podstaw opieki i wychowania,
  • socjologii,
  • metodologii badań pedagogicznych,
  • dydaktyki ogólnej.

Studia II stopnia z pedagogiki

Studia II stopnia z pedagogiki skierowane są do osób, które chcą zdobyć lepsze przygotowanie do pracy w placówkach oświatowych oraz uzyskać wiedzę dotyczącą pedagogiki opiekuńczo wychowawczej. Absolwent kierunku pedagogika w Warszawie zyska wiele możliwości zawodowych, jako że specjaliści z wykształceniem są teraz poszukiwani w wielu miejscach pracy, od szkół, przez prywatne poradnie, instytucje opiekuńcze, aż po działy szkoleniowe przedsiębiorstw.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!