Czym zajmuje się bajkoterapia?

Podziel się

Bajkoterapia jest częścią biblioterapii, czyli metody leczenia lub terapeutycznego wsparcia z użyciem odpowiednio wyselekcjonowanej literatury. Biblioterapia stanowi narzędzie terapeutyczne w medycynie, psychiatrii, pedagogice. Może także wspierać osobisty rozwój jednostki. Biblioterapia polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych fragmentów literatury, a następnie ich omawianiu pod kątem potrzeb uczestników zajęć.

Biblioterapia to dział arteterapii — dziedziny opartej na założeniu, że kontakt ze sztuką pomaga ludziom osiągnąć wgląd w ich problemy, rozwijać umiejętności, redukować negatywne emocji, podnosić samoocenę itd.

Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu tekstów literackich (bajek i baśni) w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Stosowana jest najczęściej u dzieci w wieku od lat 4 do 9, choć nie jest to sztywna reguła. Wykorzystywane są w niej bajki terapeutyczne, napisane specjalnie na potrzeby terapii i profilaktyki problemów emocjonalnych. Dotyczą one konkretnych problemów, w tym:

— lęków (np. związanych z pójściem do przedszkola lub szkoły, lęku separacyjnego, strachu przed ciemnością),

— odpowiedzialności,

— rozwodu rodziców,

— przeprowadzki,

— śmierci i rozstania,

— nieśmiałości w grupie rówieśników,

— pojawienia się rodzeństwa,

— niechęci do dzielenia się, np. zabawkami.

Bajki terapeutyczne mogą pomóc przygotować dziecko na trudną sytuację, która nastąpi w przyszłości.

Na zajęciach z bajkoterapii studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną o zaletach i zasadach stosowania terapii bajką, ale także uczą się — krok po kroku — pisania i opowiadania bajek terapeutycznych, dostosowanych do konkretnej sytuacji. Nawet najwięksi sceptycy, posługując się zasadami wypracowanymi na zajęciach, potrafią napisać piękne i pouczające bajki.

 

Zajęcia z przedmiotu „Bajkoterapia” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Agnieszka Križ.


Podziel się