Komunikacja interpersonalna

Podziel się

Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna. W dzisiejszym świecie stanowi o sukcesie zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Globalne firmy takie jak E&Y, Google czy Facebook ogłosiły, że wykształcenie formalne nie jest już głównym czynnikiem przy rekrutacji. Najważniejsze stają się zdolności interpersonalne i osobowość kandydata.

Celem przedmiotu „Komunikacja interpersonalna” jest zdobycie przez studentów umiejętności efektywnej komunikacji, rozpoznanie własnego stylu komunikacji oraz rozmówcy:

— świadome wykorzystanie różnych form wywierania wpływu w komunikacji indywidualnej i zespołowej;

— poznanie swojego profilu osobowości;

— rozpoznawanie trudnych sytuacji w porozumiewaniu się i radzenie sobie z nimi;

— radzenie sobie z negatywnym krytykiem wewnętrznym;

— sztuka asertywności.

Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak zwiększyć osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej; jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji z innymi; jak słuchać empatycznie; jak stosować język rozwiązań; jak wzmacniać poczucie własnej wartości; jak asertywnie reagować na krytykę (oddzielanie faktów od opinii).

Studenci po zajęciach będą wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji z innymi; będą umieli stosować najważniejsze techniki komunikacyjne; będą wiedzieli, na czym polega współpraca w zespole; będą umieli stosować rozwiązania trudnych sytuacji w oparciu o współpracę; będą umieli dopasować styl komunikacji do ról i preferencji w zespole.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń, testów, miniwykładów, zgodnie z modelem Kolba — uczeniem się przez doświadczenie.

 

Zajęcia z przedmiotu „Komunikacja interpersonalna” na Wydziale Pedagogicznym i na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się