Język w aspekcie kultury

Podziel się

Głównym celem kursu „Język w aspekcie kultury” jest zapoznanie studentów z bogactwem polszczyzny od jej zarania aż po czasy współczesne. Różne teksty kultury, od pierwszych zdań po polsku zapisanych w średniowiecznych kronikach po teksty poezji lingwistycznej i utworów hiphopowych, prowadzą uczestników kursu przez historię języka. Ważnym kontekstem w tej wędrówce jest historia kultury duchowej (m.in. porównanie wybranych fragmentów Biblii w kilku tłumaczeniach z różnych epok) i kultury materialnej (śledzenie przemian polszczyzny związanych z rozwojem cywilizacji i zmianami form życia).

Studenci uczą się korzystać ze słowników języka polskiego, zarówno specjalistycznych, które obejmują słownictwo dawne, gwarowe lub skupiają się na etymologii, frazeologii i zapożyczeniach z języków obcych, jak i tych, które zbierają zasoby polszczyzny wraz z regułami poprawnościowymi.

Kurs obejmuje także zagadnienia związane z pokrewieństwem języka polskiego z innymi językami słowiańskimi, prezentację regionalnych i środowiskowych odmian języka, w tym także słownictwa fachowego związanego z określonymi, wybranymi przez studentów, dziedzinami aktywności.

Ważnym elementem kursu jest problematyka związana z tabu językowym (wulgaryzmy, seksualizmy), a także używanie języka w dyskursie publicznym (zachowanie szacunku wobec grup dyskryminowanych, koncepcje poprawności politycznej, nowomowa).

Oprócz przeszłości i teraźniejszości ważna jest również przyszłość języka i różne tendencje, które w nim występują. Ciekawym tematem do dyskusji na zajęciach jest na przykład spór wokół używania feminatywów.

 

Zajęcia z przedmiotu „Język w aspekcie kultury” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi mgr Wawrzyniec Sztark.


Podziel się