Metoda projektów w pracy pedagoga

Podziel się

Przedmiot „Metoda projektów w pracy pedagoga” ma na celu dostarczenie metodycznej wiedzy studentom oraz doskonalenie umiejętności wyjściowych w zakresie planowania i realizowania zajęć edukacyjnych metodą projektu. Udział w zajęciach umożliwia:

— zdobycie wiedzy metodycznej w zakresie planowania i realizowania zajęć metodą projektu;

— posługiwanie się wiedzą teoretyczną w planowaniu działań metodą projektu z wykorzystaniem właściwych strategii i metod aktywizujących w realizacji działań praktycznych;

— poznanie kryteriów doboru materiałów, środków, metod pracy oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii;

— poznanie kierunków pracy w przygotowywaniu projektu (czynności nauczyciela i czynności ucznia), wykonaniu projektu (czynności nauczyciela i czynności ucznia), prezentacji i oceny projektu (czynności nauczyciela i czynności ucznia);

— projektowanie propozycji działań metodą projektu w kontekście podstawowych modeli heurystycznych (nauczanie poszukujące, uczenie się we współpracy, uczenie się przez doświadczenie).

 

Zajęcia z przedmiotu „Metoda projektów w pracy pedagoga” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi prof. dr hab. Urszula Tyluś.


Podziel się