Język mediów

Podziel się

Nazwa „media” oznacza tutaj „środki komunikacji”, tak jak w słynnej formule kanadyjskiego teoretyka komunikacji Marshalla McLuhana: the medium is the message („medium jest przekazem”) — specyfika danego środka komunikacji ma większy wpływ na odbiorcę niż sama przekazywana wiadomość. Język zaś to różne konwencje i kody, które są związane z konkretnym medium.

Podstawowym medium jest znak. Na początku kursu studenci poznają różne koncepcje znaku, a także jego budowę i sposoby obrazowania (stopień schematyzmu w przedstawianiu poszczególnych elementów). Zajmujemy się znakami utrwalającymi mowę, poznajemy bogactwo systemów pisma z całego świata, zwracamy uwagę na to, jak rozwój techniki pisania, drukowania i przemiany w typografii wpłynęły na kształt liter, znaków przestankowych i znaków wartości liczbowych.

W ramach kursu będą prezentowane także inne rodzaje znaków: notacja muzyczna, znaki projektowane na użytek nauki, herby, znaki handlowe i towarowe, piktogramy, znaki drogowe, emotikony itp.

Ważnym zagadnieniem jest przejście od znaku do symbolu i wykształcenie języka symboli (z wykorzystaniem elementów roślinnych, zwierzęcych, ludzkich, abstrakcyjnych) i języka alegorii. Od alegorii z kolei blisko do renesansowych książek zawierających emblematy i w ogóle do wszelkiego rodzaju ilustracji, które znajdują się w publikacjach dla dzieci i dla dorosłych. Komiks to popularne medium z własnym językiem, które ma swoją składnię, gramatykę, ortografię.

Przy omawianiu problematyki związanej z rysunkiem, grafiką, grafiką komputerową, kolażem, muralem, obrazem, zdjęciem, kadrem filmowym skupiamy się na takich zagadnieniach jak wpływ określonej techniki na ostateczny kształt dzieła, wykorzystanie różnych rodzajów kompozycji i określenie reguł, które są z nimi związane, zastosowanie określonego typu perspektywy, iluzje optyczne i problemy związane z recepcją kształtów i kolorów przez nasze oko.

 

Zajęcia z przedmiotu „Język mediów” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi mgr Wawrzyniec Sztark. 


Podziel się