Etyka zawodu nauczyciela

Podziel się

Etyka dla nauczycieli może być wykładana w sposób suchy i nudny. Taki wykład mogą zastąpić jednak interesujące dyskusje i rozmowy ze studentami, które dotyczą konkretnych i aktualnych przypadków z bieżącej praktyki życia codziennego. Są to problemy naruszania godności oraz innych praw nauczyciela i ucznia, krzywdzenia, przemocy i agresji w szkole, winy i odpowiedzialności, sumienia, wolności i ograniczania swobody pracy nauczyciela.

Etyki zawodowej jako etyki szczegółowej nie można zrozumieć bez etyki ogólnej. Dlatego też zajęcia z przedmiotu „Etyka zawodu nauczyciela” poprzedzone są uwagami na temat ogólnych zagadnień etycznych (podstawowych systemów i teorii etycznych, sformułowanych przez największych myślicieli ludzkości, pojęcia dobra i zła moralnego, pytania o możliwość postępu moralnego jednostki). Następnie zajmujemy się analizami konkretnych praktycznych przykładów dylematów moralnych i sposobów ich rozwiązywania.

Na zajęciach z przedmiotu „Etyka zawodu nauczyciela” analizowane są szczegółowo prawa i obowiązki etyczne nauczyciela zawarte w przepisach prawa oświatowego oraz w sformułowanych do tej pory kodeksach etyki dla nauczycieli. Studentki i studenci mogą sami projektować własne nowe kodeksy etyczne oraz dyskutować nad kontrowersyjnymi obecnie w Polsce praktykami tworzenia i wprowadzania do szkół kodeksów etyki zawodowej nauczycieli.

 

Zajęcia z przedmiotu „Etyka zawodu nauczyciela” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się