Czym zajmuje się antropologia kultury?

Podziel się

„Antropologia gwarantuje, że twoje życie ulegnie skomplikowaniu”, gdyż proponuje, by zarówno do tego, co banalne, jak i fascynujące, przykładać jednakową wagę i poszukiwać odpowiedzi, które mogą zmienić nasze utrwalone przekonania.

Pozycja antropologa, a więc badacza, który z założenia winien jak najwięcej podróżować i poznawać nawet najskrajniejsze formy kulturowego życia człowieka na ziemi, umożliwia porównywanie różnych wzorów kultury i odmiennych stylów życia. Pozycja obserwatora i komentatora wielokulturowości zmusza do wielce ostrożnego szacowania wartości, norm i zasad postępowania. Poza tym, że antropologia zmierza do porządkowania i wyjaśniania świata zgodnie z regułami naukowego poznania, jest też wyrazicielem światopoglądowego pluralizmu, bo choć „świat nadal ma przedziały, jak pociąg, jest jednak więcej przejść między nimi i już mniej są strzeżone”.

Na zajęciach z przedmiotu „Antropologia kultury” studenci dowiedzą się, czym jest kultura i jakie mamy kultury, jak nasz język wpływa na postrzeganie świata, czym jest względność, a czym uniwersalność. Jak w różnych kulturach funkcjonują rodziny i małżeństwa, na czym polega globalizacja i czym jest nowa lokalność. Antropologia jest mediatorem wielokulturowości, bo wejście w XXI wiek wymaga porozumienia i rozmowy. Nie jest prawdą, że technologie „załatwiają sprawę”. Problem nie w tym, jak szybko się porozumieć, ale o czym i jak rozmawiać, co widzieć i jak traktować innych. To bardzo przydatna porcja wiedzy.

 

Zajęcia z przedmiotu „Antropologia kultury” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Anna Pycka.


Podziel się