Jakie cechy powinien mieć absolwent studiów dziennikarskich?

Podziel się

Dziennikarstwo nie należy do zawodów lekkich, łatwych i przyjemnych. To trudna praca, która wymaga nie tylko lekkiego pióra i rozwiniętego zmysłu obserwacji, ale też wielu innych cech. Jaki powinien być absolwent studiów dziennikarskich? Co powinno go wyróżniać?

 

Przygotowanie specjalistyczne

Samo wykształcenie to za mało, aby uznać absolwenta dziennikarstwa za osobę, która jest gotowa do samodzielnej pracy. Konieczne jest też odbycie stażu lub praktyki, na przykład w redakcji gazety lub telewizji. Trzeba jednak podkreślić, że staż nie służy do tego, aby uczyć się wszystkiego od zera. Absolwent studiów dziennikarskich powinien otrzymać przygotowanie, które pomoże mu w pracy. Praktyka i własne doświadczenia mają być tym, co ostatecznie wypoleruje oszlifowany przez studia diament.

 

Łatwość nawiązywania kontaktów

W czasie studiów studenci często przekraczają granicę komfortu. Muszą się nauczyć, jak rozmawiać z ludźmi i jak wzbudzać ich zaufanie. Muszą wiedzieć, co robić, aby nawet obce osoby chciały z nimi rozmawiać bez skrępowania. Łatwość nawiązywania kontaktów należy do umiejętności miękkich. Nie u wszystkich jest to cecha wrodzona. Niektórzy studenci po prostu przełamują lody i nie mają oporów w nawiązywaniu kontaktów. Są też studenci bardziej nieśmiali i zamknięci w sobie. Dzięki praktyce i pracy nad sobą mogą oni nauczyć się tego, jak rozmawiać z każdym i na każdy temat. Umiejętności interpersonalne to coś, co po prostu trzeba mieć, aby myśleć o pracy w tym zawodzie.

 

Uczciwość i odpowiedzialność

Teoretycznie uczciwość i odpowiedzialność powinny cechować każdego człowieka, ale w przypadku dziennikarzy są one szczególnie ważne. Ich praca opiera się na zaufaniu. Dziennikarz musi je wzbudzać w swoich odbiorcach. Czytelnicy lub widzowie muszą wierzyć, że to, co mówi i pisze do nich dziennikarz, jest zgodne z prawdą. Dziennikarz musi też wzbudzać zaufanie świadków i bohaterów różnych historii. Tylko w takiej sytuacji będą oni chcieli z nim rozmawiać i dzielić się swoimi przemyśleniami, odczuciami i w końcu — szczerą historią.

Dziennikarz musi też zdawać sobie sprawę z tego, jak wielką siłę reprezentuje. To właśnie on kształtuje opinię publiczną. Dziennikarz ponosi więc odpowiedzialność za to, co przekazuje swoim odbiorcom. To na nim będą spoczywały konsekwencje moralne, etyczne i prawne, gdy podzieli się on ze swoimi odbiorcami informacjami niezgodnymi z prawdą. To zadaniem dziennikarza jest wszystko sprawdzić i upewnić się, że każdy przytaczany przez niego fakt jest zgodny z rzeczywistością. Należy podkreślić, że fakty te powinny być przedstawiane obiektywnie, bez oceniania i bez ładunku emocjonalnego. Ocenę powinno się pozostawić odbiorcom.


Podziel się