Filozofia

Podziel się

Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Filozofia” prowadzą studentów i studentki przez meandry historii rozwoju myśli filozoficznej oraz ukazują najważniejsze problemy filozoficzne i sylwetki największych filozofów. Na początku staramy się odpowiedzieć na pytania: Czym jest filozofia? Czy jest nauką? Czy jest tylko nauką teoretyczną, czy też ma jakieś zastosowania praktyczne? Żeby odpowiedzieć na te pytania, omawiamy podstawowe części i zadania filozofii oraz podstawowe pytania filozoficzne. Następnie wchodzimy w najbardziej ogólne rozważania na temat tego, co rzeczywiście istnieje, i zastanawiamy się nad znaczeniem takich słów, jak istnienie, świat, rzeczywistość, fakt itp. Od dyskusji nad światem przechodzimy do rozmów na temat poznania świata. Pytamy o to, czym jest poznanie i wiedza, co możemy wiedzieć, co i jak poznajemy, czym jest prawda, fałsz, manipulacja, fake news itp., jaka w poznawaniu rzeczywistości jest rola duszy, świadomości, umysłu. Od pytań o poznanie świata idziemy dalej do pytań o człowieka i o to, kim jest człowiek jako jednostka twórcza. W praktyczny wymiar filozofii wprowadza nas nauka o wartościach, o konfliktach wartości i sposobach ich rozwiązywania. Chodzi nam szczególnie o konflikty wartości i norm etycznych, które pojawiają się we wszystkich zawodach zaufania publicznego, np. lekarza, prawnika, dziennikarza, nauczyciela. Etyka to filozofia praktyczna, dotyczy działania ludzkiego. Jest to nauka o moralności, m.in. o szczęściu, dobru, złu, winie, sumieniu, odpowiedzialności moralnej za czyny. Praktyczny wymiar filozofii moralnej zawiera się w jej podstawowych pytaniach o to, jak żyć i co trzeba robić, żeby być szczęśliwym. Znajomość etyki pozwala dostrzegać i rozwiązywać w praktyce zawodowej wiele dylematów.

W zależności od zainteresowań i preferencji studentów na kolejnych zajęciach przedstawiamy i dyskutujemy szczegółowe problemy filozofii religii, filozofii kultury, filozofii społecznej, wolności słowa, edukacji i wychowania. Po ukończeniu kursu studenci potrafią skutecznie rozstrzygać praktyczne dylematy prywatne i zawodowe. Są w stanie łatwiej przewidywać praktyczne konsekwencje swoich zachowań.

 

Zajęcia z przedmiotu „Filozofia” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się