Historia cywilizacji

Podziel się

Czym jest Europa? Jakie były jej początki i jakie ma perspektywy? W ciągu tysiącleci swej historii Europa nigdy nie była polityczną, religijną czy kulturalną całością. W jej dziejach zawsze odbijały się różnorodne tradycje oraz wpływy innych cywilizacji. Greckie państwa-miasta i rzymskie imperium czerpały z bogatego dziedzictwa wcześniejszych osiągnięć w dziedzinie zarządzania, życia gospodarczego i życia intelektualnego. Klasyczna cywilizacja wniosła jednak wyjątkowy i szczególny wkład w rozwój naszego kontynentu, a wraz z epoką chrześcijańską była jedną z dwóch wielkich sił kształtujących Europę taką, jaką znamy obecnie. Na przestrzeni dwóch tysiącleci stopniowo rozwijała się Europa państw narodowych, by uzyskać swą XX-wieczną tożsamość.

Nasze zajęcia zaczynamy od opisu wczesnych cywilizacji greckich, by następnie przedstawić rozwój Europy w kolejnych stadiach aż do dnia dzisiejszego. Nie będziemy koncentrować się na przedstawieniu politycznych i dynastycznych elementów europejskiej historii, bardziej zależeć nam będzie na podkreśleniu znaczenia gospodarki, kultury i mediów. Historia Europy wywarła istotny wpływ na dzieje świata, choć niewątpliwie i on miał wpływ na formowanie jej oblicza. Spróbujemy dowiedzieć się, jak do tego doszło, że tak niewielki kontynent mógł wypracować zespół pewnych wartości i upowszechnić je na całym świecie. Jakie to wartości?

 

Zajęcia z przedmiotu „Historia cywilizacji” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Anna Pycka.


Podziel się