Gdzie szukać pracy po studiach psychologicznych?

Podziel się

Ukończenie studiów to dopiero pierwszy krok w karierze zawodowej. Po studiach staramy się znaleźć pracę, która jest zgodna z naszymi zainteresowaniami, spełnia nasze oczekiwania i pozwala zapewnić możliwość rozwoju zawodowego. Psychologia należy do takich kierunków studiów, które umożliwiają znalezienie zatrudnienia w wielu różnych zawodach.

 

Jaka praca po psychologii?

Po ukończeniu studiów psychologicznych można przede wszystkim podjąć pracę związaną z wyuczonym zawodem. Absolwenci psychologii mogą na przykład pracować jako psychologowie w instytucjach związanych z szeroko pojętą edukacją, założyć własną praktykę lub współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Podjęcie pracy w takim charakterze wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W związku z tym decyzja o wyborze tej drogi zawodowej powinna być dogłębnie przemyślana. Bardzo istotne jest, abyśmy dobrze czuli się w wybranym zawodzie. Powinniśmy mieć świadomość tego, że będziemy pracować z ludźmi o określonych problemach, którym trzeba pomóc.

Wielu studentów decyduje się na inne specjalizacje, takie jak psychologia biznesu czy organizacji pracy, które pozwalają na podjęcie pracy w biznesie, np. w dziale zasobów ludzkich czy dziale sprzedaży lub reklamy i marketingu. Wybór specjalizacji w pewnym stopniu determinuje obszar poszukiwania zatrudnienia. Nie wyklucza jednak możliwości znalezienia pracy w innych dziedzinach. Po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia możemy zdecydować się na udział w szkoleniach i stażach, które pozwolą nam zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, znacznie ułatwiające znalezienie pracy w określonych przedsiębiorstwach lub placówkach psychologicznych.

 

Zainteresowania, umiejętności i predyspozycje

Jeśli chodzi o pierwszą pracę, warto zdecydować na takie miejsce, które jest w stanie spełniać w największym stopniu nasze oczekiwania. Praca ściśle związana z naszymi zainteresowaniami pozwala nam znacznie szybciej się rozwijać oraz zdobywać nowe kwalifikacje, co ma duże znaczenie w budowaniu pozycji zawodowej.

W procesie planowania rozwoju kariery warto również brać pod uwagę własne predyspozycje. Dobre rozumienie relacji międzyludzkich stwarza duże szanse na zatrudnienie w przedsiębiorstwach, choćby w komórkach związanych ze sprzedażą czy marketingiem. Jeśli zdecydujemy się pracować w firmie prywatnej, powinniśmy się liczyć z tym, że będziemy mieć do czynienia z większym stresem i szczególnym nastawieniem na cele. Z drugiej strony, nie każdy jest stworzony do pracy w dużej korporacji. Wiele osób ma cechy i predyspozycje, które pozwalają na podjęcie pracy z młodymi ludźmi w ośrodkach wychowawczych, przedszkolach czy szkołach.

Możliwość podejmowania przez absolwentów psychologii pracy w wielu różnych zawodach wynika między innymi z tego, że posiadają oni odpowiednie umiejętności miękkie. Dzięki temu nie muszą się ograniczać do wąskiego zakresu konkretnych specjalności i mogą planować karierę zawodową z uwzględnieniem większej liczby rozwiązań, w których istnieje możliwość praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii.

 


Podziel się