Dlaczego warto studiować psychologię?

Podziel się

Większość kierunków studiów swoim zakresem programowym nie wychodzi poza obszar rozwoju zawodowego. Ich przedmiot stanowią wiedza oraz umiejętności niezbędne do wykonywania określonej profesji. Psychologia to dziedzina, która daje szansę na wszechstronny rozwój jednostki — program studiów to nie tylko solidne przygotowanie zawodowe otwierające rozległe perspektywy zatrudnienia, ale także szansa na rozwój osobisty.

 

Studia z zakresu psychologii w Polsce

Wiedzę o emocjach i zachowaniach ludzkich na poziomie profesjonalnym można zdobywać na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych publicznych i niepublicznych, które posiadają wydziały nauk humanistycznych.

Aby zostać studentem psychologii, trzeba osiągnąć dobry wynik na maturze z języka polskiego i obcego nowożytnego. W zależności od regulaminu rekrutacji obowiązującego na wybranej uczelni do przedmiotów punktowanych mogą być zaliczane również: chemia, biologia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Mimo że psychologia to studia trudne, chętnych jest zawsze wielu. Średnia liczba kandydatów na jedno miejsce rzadko spada poniżej 10. Na niektórych uczelniach psychologia jest najbardziej obleganym kierunkiem studiów.

W roku 2019 w Polsce spośród 413 tysięcy kandydatów na pierwszy rok studiów niemal 26 tysięcy chciało zostać psychologami. Wydaje się, że obiecujące perspektywy zatrudnienia oraz możliwości wszechstronnego rozwoju warte są wysiłku, jaki trzeba włożyć w pięcioletnie jednolite studia magisterskie.

 

Co decyduje o popularności studiów psychologicznych?

Co sprawia, że psychologia przyciąga tylu chętnych do zawodu i ma miliony entuzjastów i pasjonatów, którzy zdobywają wiedzę poza uczelniami? Przedmiotem zainteresowań psychologii jest znajomość emocji i zachowań ludzkich. Analizowanie ich, a szczególnie poznawanie motywów działania, leży u podstaw doboru terapii psychologicznych, służy przewidywaniu ludzkich reakcji, pomaga zrozumieć przyczyny wielu zjawisk natury psychicznej.

Studia na kierunku psychologia niosą wręcz nieograniczone możliwości rozwoju. Przyszli psychologowie mogą:

— Rozwinąć myślenie krytyczne, które leży u podstaw kreatywności.

— Lepiej zrozumieć ludzi i samych siebie. Dzięki poznaniu mechanizmów rządzących ludzkimi emocjami można obronić siebie i innych przed działaniami niekorzystnymi, destrukcyjnymi, szkodliwymi.

— Zbudować warsztat metod badawczych, które umożliwiają badanie, widzenie i ocenianie świata przez pryzmat ludzkich motywacji.

— Zrozumieć mechanizmy relacji międzyludzkich, przez co można poprawiać komunikację.

— Ujrzeć problemy chorób psychicznych w odmiennej perspektywie i nauczyć się pomagać ludziom je przezwyciężać.

— Nauczyć się wrażliwości oraz empatii. To istotna cecha dobrego psychologa. Empatia i wrażliwość to nic innego jak patrzenie na ludzkie zachowania z wyrozumiałością, ze zrozumieniem. A jest to możliwe jedynie przez poznanie motywów ludzkiego działania.

 

Perspektywy zatrudnienia po psychologii

Nie każdy psycholog to terapeuta pracujący w gabinecie z kozetką dla pacjenta. Psychologia jest bardzo obszerną dziedziną i w zależności od zakresu zainteresowań i planów zawodowych można wybierać spośród wielu specjalności, takich jak: psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, psychologia sportu, psychologia sądowa, psychologia organizacyjna, psychologia edukacyjna, psychologia społeczna, psychologia zdrowotna. Absolwenci psychologii mogą znaleźć pracę w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), w policji, wojsku, w działach kadr lub marketingu w przedsiębiorstwach, w szpitalach, poradniach lub ośrodkach leczenia uzależnień oraz innych poradniach psychologicznych i gabinetach terapeutycznych.

 

Psycholog — człowiek niosący pomoc potrzebującym

Jeśli chęć pomagania innym jest istotną cechą naszego charakteru, wybór studiów psychologicznych będzie wyjątkowo trafny. Psychologia zalicza się do dziedzin, w których maksymalne skupienie na potrzebach drugiego człowieka pozwala wejść w jego trudne położenie, zrozumieć je, a następnie odpowiednio dobranymi metodami przywrócić mu sens i radość istnienia. To także doskonały zawód dla tych, którzy nie uważają ukończenia studiów za kres rozwoju zawodowego i osobistego. Zdobycie dyplomu magistra psychologii dopiero rozpoczyna fascynujący etap poznawania siebie, definiowania swoich zalet i wad, uzupełniania braków, kształcenia nowych umiejętności poznawczych.


Podziel się