Ochrona własności intelektualnej

Podziel się

Na zajęciach z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” studentki i studenci zdobywają podstawową wiedzę na temat prawa twórców, autorów, artystów i wynalazców. Uczą się rozumieć interesujące ich problemy związane z tą gałęzią prawa. Dowiadują się, czym w odróżnieniu od rzeczy materialnych są dobra niematerialne, szczególnie efekty twórczej pracy intelektualnej człowieka, takie jak utwory literackie, plastyczne, filmy, zdjęcia, projekty, programy komputerowe. Przestaje być im obca ochrona prawna dzieł. Dowiadują się, komu przysługują prawa autorskie i prawa do nich podobne, tzn. prawa artystów, którzy wykonują własne lub cudze utwory, np. piosenki czy muzykę. Studenci oswajają się także z kwestią uprawnień osobistych twórców oraz z tym, jakie prawa i korzyści finansowe uzyskują twórcy i artyści. Uczą się, w jaki sposób można utrzymywać się z pracy twórczej, która jest nieporównywalna z pracą fizyczną. Studenci znajdą na zajęciach także ciekawe informacje na temat możliwości legalnego i bezpłatnego korzystania z cudzych dzieł, np. fotografii, piosenek, muzyki, filmików, tekstów, które mogą znaleźć w Internecie. Ci, którzy chcieliby czerpać legalnie korzyści z własnych lub cudzych utworów, będą mogli wniknąć w tajniki użytkowania, udzielania licencji lub sprzedaży utworów i związanych z nimi praw. Dowiedzą się również, jak wygląda ochrona praw autorskich, zarządzanie tymi prawami, pobieranie opłat i otrzymywanie wynagrodzeń. Osoby, które interesuje wynalazczość lub design oraz duże zyski płynące z tworzenia wynalazków, znaków przemysłowych i towarowych, znajdą w tym prawie wiedzę i praktyczne wskazówki odnośnie do ochrony praw z patentu czy praw z rejestracji wzorów.

 

Zajęcia z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się