Metodologia badań społecznych

Podziel się

Celem zajęć jest przybliżenie problematyki związanej z różnymi formami badań społecznych, takimi jak badania opinii publicznej, badania czytelnictwa prasy, badania słuchalności radia (badania audytorium stacji radiowych), badania oglądalności telewizji (telemetria), badania trackingowe, badania stylów życia, badania internetowe itp.

Omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

— różnica między badaniami ilościowymi i jakościowymi;
— jakie problemy i ograniczenia generują badania internetowe;
— co łączy badania mediów i profilowanie zachowań konsumpcyjnych;
— do czego w badaniach społecznych potrzebny jest styl życia, wyznawane systemy wartości czy pewne cechy osobowości;
— czemu w badaniach służy segmentacja społeczeństwa;
— dlaczego badania focusowe są najpopularniejszą formą badań społecznych;
— jakie ograniczenia ma obserwacja uczestnicząca;
— jak powinien wyglądać poprawny wywiad pogłębiony.

Poruszane na zajęciach tematy pomogą lepiej zrozumieć znaczenie i treść samych badań społecznych. Pozwolą również spojrzeć na badania społeczne w szerszym ujęciu przemian społecznych. Zajęcia dostarczają również wiedzy, która powinna pomóc w lepszym i skuteczniejszym odczytywaniu wyników badań społecznych i ich analizie czy wykorzystaniu (np. w przekazach medialnych).

 

Zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań społecznych” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Bartosz Głowacki.


Podziel się