Gospodarka rynkowa i zarządzanie firmą

Podziel się

Celem zajęć jest przybliżenie tematyki związanej z gospodarką rynkową i podstawami zarządzania. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem w kontekście funkcjonowania gospodarki rynkowej. Tematyka zajęć obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

— czym jest i jakimi zasadami kieruje się gospodarka rynkowa;
— jaki jest kontekst globalny gospodarki rynkowej;
— czym jest i na czym polega zarządzanie;
— dlaczego wyznaczanie celów i planowanie jest tak ważne w zarządzaniu;
— jak skutecznie podejmować decyzje;
— jak wyglądają procesy decyzyjne;
— jak powinna wyglądać efektywna struktura organizacyjna;
— jak zarządzać projektowaniem organizacji;
— jak zarządzać zmianami w organizacji;
— co to jest Human Resources Management;
— jak powinno wyglądać skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi;
— jak powinno wyglądać skuteczne motywowanie pracowników do pracy;
— jakie są rodzaje i metody skutecznej motywacji do pracy;
— czym jest przywództwo w organizacji;
— jak być skutecznym przywódcą;
— jakie są procesy oddziaływania przełożonych na pracowników;
— jak powinna wyglądać skuteczna komunikacja w organizacji;
— dlaczego komunikacja jest ważna w skutecznym zarządzaniu organizacją;
— dlaczego bez kontroli nie ma sprawnego zarządzania;
— jakie są rodzaje kontroli w organizacjach itp.

Dzięki praktycznej wiedzy uzyskanej na zajęciach studenci powinni rozumieć nie tylko sposoby funkcjonowania współczesnej gospodarki i składające się na nią zależności, ale także struktury organizacyjne oraz metody zarządzania zarówno w dużych organizacjach (koncerny, korporacje), jak i małych firmach rodzinnych (małe i średnie przedsiębiorstwa).

 

Zajęcia z przedmiotu „Gospodarka rynkowa i zarządzanie firmą” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi dr Bartosz Głowacki.


Podziel się