Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na studia pedagogiczne?

Podziel się

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studia pedagogiczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Rozpoczyna je kilkanaście tysięcy osób rocznie. Nie wszyscy jednak wiedzą, czy mają odpowiednie predyspozycje do wykonywana zawodu nauczyciela. Jakie cechy powinna mieć osoba, która zamierza zostać nauczycielem?

Bardzo istotne znaczenie ma zdolność decentracji. To szczególna umiejętność, polegająca na rozpatrywaniu dużej liczby zdarzeń z pozycji ucznia. Nauczyciel powinien umieć wejść w rolę ucznia i patrzeć na świat z jego perspektywy. W ten sposób można się ustrzec wielu błędów w relacjach z uczniami. 

Kandydat na studia pedagogiczne powinien także wykazywać się dojrzałością emocjonalną. Pozwala to bowiem na rozważne dokonywanie ocen w wielu sytuacjach. Przyszły nauczyciel powinien umieć powstrzymać ewentualne wybuchy złości i okazać opanowanie. 

Do bardzo ważnych cech, jakimi powinien się odznaczać nauczyciel, trzeba zaliczyć umiejętność rozwiązywania konfliktów i odporność na stres. Osoby zamierzające podjąć studia pedagogiczne muszą także wykazywać otwartość i cierpliwość. Nauczyciela powinna oczywiście charakteryzować łatwość nawiązywania kontaktów i wchodzenia w interakcje. 

Warto uświadomić sobie fakt, że zdecydowanie ważniejsza, niż mogłoby się wydawać, jest umiejętność społecznego komunikowania się. Braki w tym zakresie mogą prowadzić do licznych nieporozumień w relacjach nauczyciel-uczeń. Nie wszyscy niestety zdajemy sobie sprawę z tego, że stosunki między uczniami i nauczycielami powinny mieć przede wszystkim demokratyczny charakter. Do najbardziej pożądanych form komunikowania się należy zaliczyć dyskusję, dialog czy negocjacje. 

Bardzo duże znaczenie, szczególnie wśród młodych nauczycieli, ma samoakceptacja. Wywiera ona bowiem istotny wpływ na odbieranie ewentualnych niepochlebnych informacji na swój temat. 


Podziel się