Czym charakteryzuje się dziennikarstwo internetowe?

Podziel się

Dziennikarstwo internetowe należy rozumieć jako opracowywanie charakterystycznych dla Internetu przekazów odnoszących się do określonych wydarzeń oraz rozpowszechnianie tych przekazów za pośrednictwem Internetu. Za dziennikarski można uznać taki przekaz, który ma charakter informacyjny, jest zbliżony gatunkowo do komunikatów medialnych, został opracowany w celu publikacji w Internecie oraz jest dostępny w Internecie przez określony czas. W związku z tym do grona dziennikarzy internetowych nie można zaliczać osób przygotowujących materiały do innych mediów (np. prasy, radia, telewizji), które są następnie zamieszczane w Internecie.

Dziennikarstwo internetowe w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Do dziennikarskich mediów internetowych można zaliczyć m.in. portale horyzontalne i wertykalne (tematyczne), serwisy dziennikarstwa obywatelskiego, blogi oraz internetowe stacje telewizyjne i radiowe. Warto również wspomnieć o internetowych wydaniach ogólnopolskich czasopism. Wydawcy decydują się na prowadzenie całkowicie niezależnych serwisów internetowych, z osobnymi redakcjami i zespołami dziennikarskimi.

Najważniejszą zaletą dziennikarstwa internetowego jest szybkość reakcji na określone wydarzenia i łatwość publikacji, co powoduje, że przekaz szybciej dociera do odbiorców. Nowoczesne technologie doprowadziły bowiem do znacznego przyśpieszenia obiegu informacji. Ogromne znaczenie tego rodzaju dziennikarstwa pokazują zwłaszcza inicjowane przez dziennikarzy akcje pomocowe, w których w krótkim czasie udaje się zebrać fundusze lub pomoc rzeczową dla osób poszkodowanych w wyniku przestępstw, chorób, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. Do istotnych cech dziennikarstwa internetowego należy zaliczyć również dłuższy cykl życia przekazów internetowych niż w przypadku tradycyjnych mediów, możliwość modyfikowania i uzupełniania opublikowanych już materiałów, multimedialny charakter przekazu i możliwość komentowania zamieszczonych materiałów przez użytkowników.

Z dziennikarstwem internetowym łączą się również określone zagrożenia. Specjaliści wymieniają m.in. zjawisko tzw. chaosu medialnego, wywołanego przez występowanie w globalnej sieci stron powielających niesprawdzone informacje i źródła o wątpliwej jakości merytorycznej. Ze zjawiskiem tym może się również wiązać niebezpieczeństwo komercjalizacji komunikatów medialnych. W dzisiejszych czasach każdy temat można w odpowiedni sposób opisać i dobrze sprzedać. Towarem mogą się okazać również treści o podłożu etycznym. Dlatego niezmiernie ważna jest rzetelność dziennikarzy internetowych i zachowanie przez nich norm etycznych w sytuacji rosnącego tempa i coraz krótszego czasu przygotowania materiałów do publikacji. Dziennikarstwo internetowe potrzebuje dużej liczby profesjonalistów. W związku z tym kolejne uczelnie umieszczają tego rodzaju studia w swojej ofercie edukacyjnej.


Podziel się