Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
  • English
  • Polski

Z dniem 1 października Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa (WWSH) zmienia nazwę na Warszawską Uczelnię Ekonomiczną (WUE).
Na poniższej stronie korzystamy z nowej nazwy, jednak do 1 października funkcjonujemy jako Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa.

Praktyki studenckie
 

Rekrutacja trwa!

Praktyki studenckie
 

Rekrutacja trwa!

Regulamin i program praktyk studenckich

Celem praktyk studenckich jest przygotowanie studentów WUE do zawodu przez wzbogacenie procesu dydaktycznego realizowanego w trakcie studiów o wiedzę i doświadczenie zdobyte w miejscu odbywania praktyk. Uwzględniając specyfikę kierunków studiów, specjalności oraz organizację studiów w WUE, praktyki studenckie realizowane są przede wszystkim na drugim roku studiów licencjackich, wiążąc się z określonym profilem kształcenia służącym pozyskiwaniu doświadczeń i umiejętności specyficznych dla pracy w zawodzie i muszą być zakończone do końca szóstego semestru studiów jako warunek jego zaliczenia.

Praktyki studenckie

Praktyka studencka to doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można zdobyć nowe umiejętności, sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty. Praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają co najmniej sześć miesięcy.

Pliki do pobrania

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!