Komunikat Rektora

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem (Covid-19) Dział Rekrutacji, Dziekanat, Kwestura i Rektorat nie będą przyjmować interesantów do 21 marca 2020 r. włącznie.

Administracja uczelni pracuje w systemie home-office. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt drogą mailowa lub telefoniczną:
rekrutacja@wwsb.edu.pl
rekrutacja@wue.waw.pl
tel. +48 690 890 760
tel. +48 730 556 366.

Przypominamy, iż Rektor Uczelni podjęła decyzję o zawieszeniu do 14 kwietnia 2020 r. zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie. Zajęcia zawieszone będą udostępnione i realizowane poprzez platformę e-learningową, tworzenie repozytoriów i konsultacje mailowe.

=============================

Due to the coronavirus (Covid-19) Recruitment Office, Dean’s Office and Rector’s Office are closed until 21.03.2020 (up to and including). You can reach recruitment office assistants, who work in home-office system, by email or phone:
rekrutacja@wwsb.edu.pl
rekrutacja@wue.waw.pl
tel. +48 690 890 760
tel. +48 730 556 366.

We recoll, the Rector decided to suspend lectures and classes for full-time and part-time students from 12th of March to 14th of April 2020, with the exception of classes conducted remotely. The suspended classes will be made available and carried out through the e-learning platform, creation of repositories and e-mail consultations.