Foniczno-wizualne metody przekazów społecznych w praktyce

Podziel się

Kamera. Najczęściej źródło wielkiego stresu. Jak się nie skompromitować? Jak dobrze wypaść? Co decyduje, że jedna osoba czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie, a kogoś innego ogarnia paraliż?

Podczas zajęć na bazie praktycznych zadań oraz prezentacji filmowych analizujemy sytuacje po obu stronach kamery. Nie tylko to, co się dzieje, gdy stajemy przed kamerą, ale także, a może nawet przede wszystkim to, jak dziennikarz-reporter powinien pracować, stojąc… za kamerą. Jak rozmawiać z ludźmi? Jak ich przekonać, aby zechcieli się przed nami otworzyć? W jakich sytuacjach ich najlepiej nagrywać, a w jakich nie? Jak zadawać trudne pytania? Jak drążyć temat?

Jak przeprowadzić sondę uliczną?

Czy inaczej rozmawiać z politykiem, a inaczej z tzw. zwykłym człowiekiem?

Jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi?

Kiedy stojąc przed kamerą, mówić do kamery, a kiedy do reportera, który stoi obok kamery?

 

Zajęcia z przedmiotu „Foniczno-wizualne metody przekazów społecznych w praktyce” na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej prowadzi mgr Grzegorz Sajór.


Podziel się